Skip to content Skip to footer

Het b3l4ng v4n 0nze ecologische voetafdruk

Wat houdt die ecologische voetafdruk nou in?

Hè? Waarom staan er cijfers in de titel? Omdat jouw ecologische voetafdruk te meten valt! Er kunnen waardes aan de jouw impact gekoppeld worden!

De ecologische voetafdruk (hierna ook benoemd als: “voetafdruk”) is een maatstaf voor de impact van menselijke activiteiten op het milieu. Het meet de hoeveelheid land, water en andere natuurlijke hulpbronnen die nodig zijn om onze levensstijl te ondersteunen. Het is belangrijk om de ecologische voetafdruk te begrijpen, omdat het ons helpt bewust te worden van onze impact op het milieu en ons kan helpen onze voetafdruk te verkleinen. Wil jij weten wat jouw impact is op de aarde? Bereken hier jouw ecologische voetafdruk!

Wat is de ecologische voetafdruk?

De ecologische voetafdruk meet de hoeveelheid biologisch productief land en water die nodig is om de hulpbronnen te leveren die we gebruiken en om onze afvalstoffen te absorberen. Het omvat alle aspecten van ons dagelijks leven, zoals onze consumptie van voedsel, energie, water, materialen en onze reispatronen. Het is dus niet alleen de brandstof van je auto of de vorm van energie die je afneemt – maar dit zijn wel belangrijke factoren die je voetafdruk kunnen verhogen!

Hoe wordt de ecologische voetafdruk berekend?

De ecologische voetafdruk, zoals eerder vermeld, wordt berekend door de hoeveelheid land en water te meten die nodig is om aan onze behoeften te voldoen en onze afvalstoffen te absorberen. Deze metingen worden vervolgens vergeleken met de beschikbare biologisch productieve oppervlakte van de aarde. Een hele rekensom dan ook!

Er zijn verschillende methoden om de ecologische voetafdruk te berekenen, maar ze omvatten meestal dezelfde categorieën, hieronder een overzicht van die categorieën:

 1. Voedselconsumptie – de hoeveelheid land en water die nodig is om voedsel te produceren en te consumeren. Denk hierbij aan landbouwgronden, slachthuizen en distributiecentra!
 2. Energieverbruik – de hoeveelheid land en water die nodig is om energie te produceren en te verbruiken, inclusief elektriciteit, gas en brandstof. Denk hierbij aan vervuilende kolencentrales, olieproductieplatformen en meer.
 3. Transport – de hoeveelheid land en water die nodig is om onze transportbehoeften te ondersteunen, zoals het produceren van voertuigen en het bouwen van infrastructuur. Denk hierbij ook aan alle vrachtwagens die dag én nacht rijden (en de CO² uitstoot die zij produceren)!
 4. Huisvesting – de hoeveelheid land en water die nodig is om huizen en andere gebouwen te bouwen en te onderhouden.
 5. Consumptiegoederen – de hoeveelheid land en water die nodig is om goederen te produceren en te consumeren, zoals kleding, elektronica en huishoudelijke artikelen.

Dan nu de hamvraag: hoe kunnen we dan onze ecologische voetafdruk verkleinen?

Er zijn veel manieren waarop we onze voetafdruk kunnen verkleinen. Hieronder zijn enkele suggesties:

 1. Eet minder vlees – de productie van vlees vereist veel land en water en is verantwoordelijk voor een grote hoeveelheid broeikasgasemissies. Door minder vlees te eten, kunnen we onze ecologische voetafdruk aanzienlijk verminderen.
 2. Gebruik hernieuwbare energie – door het gebruik van zonne- en windenergie kunnen we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen en onze voetafdruk verkleinen. Solar Pro Tech stelt zich dan ook aan als jouw partner om dit te realiseren!

 3. Verminder het gebruik van auto’s – door meer te fietsen, te lopen of het openbaar vervoer te nemen, kunnen we onze ecologische voetafdruk verkleinen.
 4. Verminder afval – door bewust te zijn van onze afvalproductie en recycling en hergebruik te bevorderen, kunnen we onze ecologische voetafdruk verkleinen.
 5. Koop duurzaam – kies voor duurzame producten en vermijd wegwerpproducten om onze impact op het milieu te verminderen.
 6. Verminder waterverbruik – verminder het gebruik van water door korter te douchen en het repareren van lekkende kranen en toiletten.
 7. Tuinieren – tuinieren is niet alleen goed voor het milieu, maar het kan ook helpen om onze voetafdruk te verkleinen. Door het planten van bomen en struiken en het kweken van eigen groenten, kunnen we helpen de biodiversiteit te bevorderen en onze impact op het milieu te verminderen.

Dus, waar begin jij mee?

zonnepaneel whatsapp chat Solar Pro Tech